ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช 
ประธานกรรมการมูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป 
 บทสัมภาษณ์ ดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช  ประธานมูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป
ในนิตยสารกุลสตรี ฉบับรายปักษ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 

 
รายละเอียด บทสัมภาษณ์ .doc
Current Pageid = 25