กำหนดการ

เวลา  10.00 น.    พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เวลา  11.00 น.    ถวายภัตตราหารเพล พระสงฆ์ ๙ รูป
เวลา  12.00 น.    รับประทานอาหารเจ
เวลา  16.00 น.    เริ่มพิธีลอยเรือมังกร พร้อมกระทงใหญ่

โดยการตัดเล็บ ตัดผม ใส่ลงไปในกระทงเพื่อสะเดาะห์เคราะห์เสริมดวงชะตา
ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติที่สืบทอดกันมานาน 


https://th-th.facebook.com/Lokutarathum/posts/371779696176668
Current Pageid = 28