https://th-th.facebook.com/Lokutarathum/posts/371779696176668
ขอเชิญร่วมงานพิธีนั่งเทียน เพื่อสะเดาะเคราะห์เสิรมดวงชะตา

เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติของพระอวโลกิเตศวรพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม
ผู้ที่ต้องการร่วมพิธีสามารถจองที่นั่งได้บนวิหาร
**  แต่งกายชุดขาว  **
**  รับประทานอาหารเจ  **
เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.00 น.

Current Pageid = 28