ทัวร์บุญถวายสิทธัตถะราชกุมาร
17 - 19 ม.ค. 2557
 


     
 ป้ายครูบาธรรมชัยบริเวณอนุสาวรีย์
 ทางเข้าวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 เชิญกราบสักการะ
อนุสาวรีย์ครูบาธรรมชัย
 รองประธาน และผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ

      
 
     บริการกาแฟสด ฟรี สำหรับผู้ที่แวะมากราบสักการะครูบาธรรมชัย ก่อนจะเดินทางต่อไป   
 
     
 รองประธานมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างห้องน้ำ
ในบ้านพักของนักเรียนชาวเขา ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ (น้ำบ่อหลวง)
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 มูลนิธิฯ มอบสิทธัตถะราชกุมารให้โรงเรียนฯ
เพื่อสนับสนุนวิชาพุทธศาสนา และเพือสักการะ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รับมอบองค์เจ้าแม่กวนอิมจาก รองประธานมูลนิธิฯ ฉลองเทศกาลตรุษจีน
   31  มกราคม  2557  

 
ประธานพิธีนำกราบไหว้เทพเจ้าฟ้าดิน 
 
ประเพณีเค้งจก (กราบไหว้เทพเจ้า)เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 
การแสดงจากโรงเรียนวัดบางเป้ง 
 
การแสดงจากโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

 
การแสดงจากโรงเรียนปากคลองโรงนาค 
 
มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียน 

 
แจกอั่งเปาน้องๆ ที่มาแสดงเพื่อเป็นกำลังใจให้กล้าแสดงออก 
 
ผู้ที่มาร่วมฉลองตรุษจีนรับแจกอั่งเปาพร้อมรอลุ้นของรางวัล 

 
ผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ต้อนรับปีม้า 
 
รับอั่งเปาแล้วยังได้ของกลับบ้านอีก 

 อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๘ รูป
    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   
๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๗
         
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานอัญเชิญไตรพระราชทาน
  
  
 
กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีรับไตรพระราชทานเพื่อมอบให้ผู้อุปสมบท
 
   
 
   
 สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร และ พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา
พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา
นายฐานวัฒน์  มุขพิมพ์พันธ์ กรรมการจัดงานฯและผู้จัดการมูลนิธิฯ
ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในวันรับใบเกียรติบัตร
   ร่วมเป็นคณะกรรมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  
 ในพระบรมมหาราชวัง สู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗

 
 

 
 

   

 
 

 
 


                                                                                                     

๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  
สวดมนต์เสริมบารมี
เนื่องในวันบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผล
  พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม
  
 
   
 
   
 
   


      
                                                                                                   

   ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗
   ฉลองวันระลึกวันออกบวชของพระอวโลกิเตศวร
  พระมหาโพธิสัตว์กวงอิม  (ภาคพันเนตรพันกร)
 
                   
         
พิธีวางดวงแก้วมหาฤกษ์เพื่อสร้าง
ซุ้มประตูมนต์สวรรค์
 พิธีหล่อสิทธัตถะราชกุมาร
 

 


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ประธานมูลนิธิฯ จุดธูปเทียนบวงสรวงก่อนพิธีหล่อพระ
  
 
     
 
  พระราชโมลี (มีชัย วีรปญโญ ป.ธ.๙) 
รองเจ้าคณะภาค ๑ วัดหงส์รัตนาราม 
ประธานวางดวงแก้วมหาฤกษ์ (ฝ่ายสงฆ์)
   
ประธานมูลนิธิฯ ถวายผ้าไตรแด่พระราชโมลี
  
 อาจาร์ยสมพงษ์  รัตนสุมาวงษ์ (อ.ซ้ง)
ทำการอธิษฐานจิตในการวางดวงแก้วมหาฤกษ์

  
    
พระราชโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑
วางแผ่นทองมงคลในการทำพีธีหล่อสิทธัตถะราชกุมาร
  
ประธานมูลนิธิฯ ร่วมวางดวงแก้วมหาฤกษ์ 
   

     
พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อสิทธัตถะราชกุมาร ณ บริเวณหน้าวิหารพระมหาโพธิสัตว์กวงอิม 
     

 
พิธีเทกระจาดที่ทำเป็นประจำทุกปี 
 
 
 
รอยยิ้มของผู้ที่มารับบริจาค คือ
ความสุขของพวกเราทุกคน
 
        

Current Pageid = 49