พิธีลอยเรือมังกร     วันที่  8 มกราคม 2555

ประเพณีที่ทำเป็นประจำทุกปีเพื่อสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา สำหรับผู้ที่ต้องการขจัดสิ่งที่ไม่ดี ในปีที่ผ่านมาเพื่อรอรับสิ่งที่ดีของปีถัดไป
 

     

  นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพีธีทางพุทธศาสนา 
      

  ตัดผม,ตัดเล็บ,เขียนชื่อลงบนกระดาษ 

       
     
ห่อกระดาษแล้วนำไปใส่ในกระทง
เพื่อลอยเคราะห์ร้ายออกจากตัวเรา


      
 
             
 
ไหว้พระขอพร 
ฉลองเทศกาลตรุษจีน      23  ม.ค.  2555   
 

 
 
     
 

         

 
  แจกอั่งเปา
หน้าศาลเทพเจ้าใฉ่สิ่งเอี๊ยะ
(เทพแห่งโชคลาภเงินทอง)


 


 
 ผู้โชคดีได้รับโชคต้อนรับ
ตรุษจีน    
มีมากกว่า 50 รายการ
 

     สวดมนต์ปฏิบัติธรรม  ๔ ก.พ. ๒๕๕๕   

 

ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเรา
 

 เผากระดาษ
 
 
อาบน้ำมนต์
 

 
 
ถวายเพลพระ - กรวดน้ำ
 
 
สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรรมะ
 

  
ทำความสะอาดรอบบริเวณ
 

 
 
 พระครูวิบูลย์ผู้สอนปฏิบัติธรรม จากวัดใหม่พิเรนทร์ กรุงเทพฯ
    
     ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๕  พิธีนั่งเทียน  

                 
  ขั้นตอนที่ 1.    
  ผู้เข้าพิธีมาลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่นั่ง   
     
   ขั้นตอนที่ 2.
ผู้เข้าพิธีเตรียมพร้อมนั่งประจำที่ ซึ่งแต่ละคนจะต้องเติมน้ำใส่ขันกันเอง เพื่อเอาไว้ทำน้ำมนต์


       
 ขั้นตอนที่ 3.   
ผู้เข้าพิธีจะนั่งอยู่ข้างในซึ่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ จะจุดเทียนให้ล้อมรอบและสวดมนต์ แล้วจึงทำสมาธิ โดยเจ้าหน้าที่จะคอยดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาโดยที่ไม่ให้เทียนดับ

 
 

กระดาษที่จะนำไปปัดตัว
 
 ขันน้ำมนต์ เอาไปอาบที่บ้าน
   
กระทงที่จะนำไปลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไป
 
 
โครงการ   " รวมใจให้ฟังเฉลิมพระเกียรติ " สัญจร  ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๕

ณ. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 
 

 
 

รองประธานมูลนิธิกล่าวทักทายชาวกาญจนบุรี
 
  
   
 
 

 
   
ผู้ประสบปัญหาการได้ยิน
นั่งรอรับบริการตรวจอย่างเป็นระเบียบ
   
 การตรวจโดยเครื่องตรวจการได้ยิน
ที่มีประสิทธิภาพ
 
    
เจ้าหน้าที่สาธิตวิธีการใช้เครื่อง
และทดสอบการได้ยินหลังใส่เครื่องแล้ว

 
  

เด็กหญิงผู้ประสบปัญหาก็ยังสามารถ
รับเครื่องช่วยฟังได้
 
    
ทีมงานทดสอบการได้ยินหลังจาก
ใส่เครื่องโดยไม่ให้อ่านปาก
   
รอยยิ้มของความดีใจหลังจากที่ไม่ได้ยินมานาน

 
     

นอกจากเครื่องช่วยฟังแล้วมูลนิธิฯ ยังแจกไม่เท้า
สำหรับคนชราที่มารับเครื่องช่วยฟังอีกด้วย
    
ชนกลุ่มน้อยริมชายแดนไทย-พม่าก็ยังมีโอกาสได้ยิน
 


 
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๙๙ รูป ถวายเป็นพุทธบูชาในวาระ ๒๖๐๐ ปี "พุทธชยันตี"
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม -  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
 

          


 
 
 ประธานในพิธีอัญเชิญไตรพระราชทานจากพระบรมมหาราชวังสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 
รองประธานมูลนิธิฯ รับไตรพระราชทาน
เพื่อมอบให้นาคผู้ร่วมโครงการอุปสมบท
 

รับมอบไตรพระราชทานด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
 
อนุกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมรับไตรพระราชทาน
และมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท

 
๒๗ พ.ค. ๕๕  ร่วมกันตักบาตรพระใหม่
 
 

ณ. ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย


 


       

        มูลนิธิฯเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือสวดมนต์แด่พระผู้บวชในโครงการฯ        

 
 
  
มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีปและชมรมหมอพร'๖๐ ร่วมบันทึกภาพประทับใจหลังจากเสร็จพิธีการอุปสมบท
 

 
พิธีเปิดโครงการสายสัมพันธ์หัวใจมังกร
 ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
    
  
 

 

 
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ทำพิธีเปิดโครงการหยอดกล่องเลือดมังกร
เพื่อบรรจในหน้าอกมังกรบริเวณหน้าวิหาร
พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมพิธีจนครบ ๙,๙๙๙ กล่อง
   
Current Pageid = 46