มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีปร่วมส่งเสริม  โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๔
Iณ . กองทัพภาคที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ บางเขน 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานจากพระบรมมหาราชวัง
เพื่อมอบให้แก่ผู้อุปสมบท ที่ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 
 

     


 
      
     
 
           ประธานมูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป กล่าวเปิดโครงการ  " รวมใจให้ฟังเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๗ รอบ "
เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยการมอบเครื่องช่วยฟังแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในวันที่   ๑๕ ตุ ลาคม   ๒๕๕๔


 
 
   
 
 
         โดยได้รับความร่วมมือจาก แพทย์หญิงสุเมธา เอนกสัมพันธ์ ในการจัดโครงการรวมใจให้ฟังเฉลิมพระเกียรติ  
          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


 
  
   
    รถบัสตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ สามารถรองรับผู้ที่มา
    รับบริการได้  4 คน /รอบ ซึ่งเป็นเครืองมือที่มีระสิทธิภาพ
    ตรวจได้แม่นยำ

 
                                                                   
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการปรับแต่งเครื่องช่วยฟังเพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มคุณภาพ

     
 
 


         
พิธีแจกทานข้าวสารอาหารแห้งซึ่งแจกเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ทางมูลนิธิเพิ่มการแจกไอศครีมให้ผู้ยากไร้อีกด้วย


 


     


    
          มูลนิธิฯ จัดโครงการรวมใจให้ฟังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครั้งที่ ๒      
 เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวามหาราช ณ. สำนักงานสวนส้มทรายทอง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 จำนวนผู้มารับเครื่องช่วยฟัง ประมาณ 140 คน
 Current Pageid = 40