พิธีฉลองเปิดศาลครบรอบ 26 ปี     
               เนื่องจากมูลนิธิโลกุตรธรรมประทีปได้ทำการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ในหลายปีที่ผ่านมา
        จึงได้ถือโอกาสจัดงานฉลองครบรอบ 26 ปีที่สร้างศาลเจ้าแม่กวนอิมขึ้น พร้อมกับทำพิธีฉลอง
        ซุ้มประตูทางเข้าของศาลเจ้าแม่กวนอิม และในงานนี้ทางมูลนิธิได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิง
        กัลยา โสภณพนิช มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งร่วมฉลองวันระลึกวันออกบวชของพระอวโลกิเต
        ศวร พระมหาโพธิสัตว์กวงอิม ในวันที่ 6 พ.ย. 2552
  
 


 
               วัดสายตาประกอบแว่นแก่ประชาชนทั่วไป และ ผู้ด้อยโอกาส

                           มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป ร่วมกับชมรมหมอพร'๖๐ จัดโครงการนี้เพื่อมอบความ
              สว่างชัดสดใสให้กับผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้สวมแว่นสายตาที่มีคุณภาพ
              โดยใช้เลนซ์แก้วยี่ห้อ Hoya  จากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสายตาสั้น สายตายาว สายตา
              เอียง รวมถึงเคลือบสีกันแดดสำหรับผู้ที่แพ้แสงอีกด้วย

  
          
                โครงการตัดผมชาย-หญิง แก่ประชาชนทั่วไป
                 โครงการนี้จัดขึ้นในวันฉลองครบรอบ 26 ปีมูลนิธิ  เมื่อวันที่ 6 - 7 พ.ย. 2552
          โดยช่างผมผู้ชำนาญ ซึ่งผู้มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
      
              
         พิธีแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชนทั่วไป
                เนื่องในงานวันฉลองวันออกบวชของพระแม่กวนอิม ซึ่งตรงกับวันที่ 7  พ.ย.  2552 
      ทางมูลนิธิได้บริจาคทานข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้เป็นประจำทุกปี    
 

          

      กิจกรรมตัดแว่นฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 5 ธ.ค. 2552 โดยช่วงเช้าเป็นการตรวจวัดสายตาประกอบ 
      แว่นฟรี ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส  ซึ่งพลาดโอกาสจากวันที่ 6 - 7 พ.ย.
      ที่ผ่านมา หลังจากนั้นสมาชิกชมรมหมอพร'๖๐ ได้ร่วมกันสวดมนต์ และถวายพระพรแด่
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
      5 ธันวามหาราช
   
 
  


          โครงการรักษานิ้วล็อคโดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
             ทางมูลนิธิฯได้รับความร่วมมือกับนายแพทย์  วิชัย  วิจิตรพรกุล ผู้เชี่ยวชาญ
      ทางด้านนิ้วล็อคโดยเฉพาะ ในการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อคซึ่งขาด
      ทุนทรัพย์ในการรักษา อีกทั้งยังแนะนำวิธีการดูแลรักษาในเบื้องต้นอีกด้วย

 
     

Current Pageid = 38